Måste min familj följa mina önskningar?

Önskningar vid begravning

I Begravningslagen står det att man ska följa den avlidnes vilja så långt det är möjligt. De efterlevande är de som till sist avgör varje enskild fråga, därför är det viktigt att alltid informera sina efterlevande i livstiden att man fyllt i Livsarkivet.

Kontakta oss